1. حریم خصوصی

برای ثبت نام و عضویت در سورنا جاب باید از طریق صفحه ثبت نام اقدام کنید و اطلاعات خواسته شده خود را وارد کنید.

اطلاعاتی که از شما درخواست می شود الزامی است. همچنین حفظ و نگهداری رمز عبور برای امنیت شما مهم است. و شما تنها می توانید با ایمیل و رمز عبور خود وارد شوید.

امکان بازنشانی رمز عبور توسط ایمیل شما امکان پذیر است بنابراین، از ایمیل معتبر درهنگام ثبت نام استفاده کنید.

2. شرایط و ضوابط

کارجویان می توانند با پذیرش پروزه های موجود در وبسایت اقدام به فعالیت کنند و از طریق پنل کاربری خود با کارفرما ارتباط برقرار کنند. و پس از اتمام پروژه می توانند مبلغ قراردی را دریافت کنند.

کارفرمایان نیز در ابتدا باید پروژه مد نظر را مطابق قیمت عرف بازار درج کنند و یکی از درخواست هایی که توسط کارجو ها دریافت شده است را تایید کند و هزینه آن را پرداخت کند. هزینه پرداختی ایشان بعد از اتمام پروژه برای کارجو واریز می شود.

3. کارفرمایان

کارجویان می توانند با پذیرش پروزه های موجود در وبسایت اقدام به فعالیت کنند و از طریق پنل کاربری خود با کارفرما ارتباط برقرار کنند. و پس از اتمام پروژه می توانند مبلغ قراردی را دریافت کنند.

کارفرمایان نیز در ابتدا باید پروژه مد نظر را مطابق قیمت عرف بازار درج کنند و یکی از درخواست هایی که توسط کارجو ها دریافت شده است را تایید کند و هزینه آن را پرداخت کند. هزینه پرداختی ایشان بعد از اتمام پروژه برای کارجو واریز می شود.

4. کارجو ها

کارجویان هنگام ثبت نام باید اطلاعات خواسته شده را وارد کنند و پس از ثبت نام به ویرایش و فعال سازی حساب کاربری خود اقدام کنند. این افراد باید پروفایل خود را تکمیل کنند و اطلاعات بانکی خود را وارد کنند. در صورت تایید اطلاعات کاربری، می توانند شروع به فعالیت کنند.