نیاز به کارگر ساختمانی

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با نیاز به کارگر ساختمانی تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند نفر کارگر ساختمانی ماهر نیاز مند هستیم تارجیحا دارای یکسال سابقه کار در انگلستان
ممنونم از شما
0783074****