ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با نیاز به همکار MDF کار تماس بگیرید

توضیحات شغل


به یک همکار MDF کار که ون و ابزار داشته باشه احتیاج داریم،
0741408****
با این شماره تماس بگیرید لطفا،