نیاز به راننده ون و کارگر انبار

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با نیاز به راننده ون و کارگر انبار تماس بگیرید

توضیحات شغل


یک شرکت پخش مواد غذایی در لندن به چند راننده ون جهت پخش مواد غذای و همچنین به چند نیروی کار در داخل انبار احتیاج دارد.
تلفن: 0744025****
ساعت تماس از 9صبح تا 6بعد از ظهر
با تشکر فراوان
(اجازه کار الزامیست)