نیاز به خانم مسلط به انگلیسی

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با نیاز به خانم مسلط به انگلیسی تماس بگیرید

توضیحات شغل

به يك خانم مجرب مسلط به زبان انگليسى براى كار واقع در منطقه
((Maida vale London ))
براى كار در takeaway shop

اگر مايل به همكارى هستيد با شماره زير تماس بگيرد

0771109****