نیاز به استف آشپزخانه

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با نیاز به استف آشپزخانه تماس بگیرید

توضیحات شغل

كافه رستوران واقع در منطقه فينچلى لندن نياز به استف داخل آشپزخانه به صورت پارت تايم دارد
در صورت تمايل با شماره زير تماس بگيريد

0777834****

ساعت ٢ به بعد