نیاز به آرایشگر ماهر در سنترال لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با نیاز به آرایشگر ماهر در سنترال لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

يه تعدادي آرايشگر ماهر جهت كار در سنترال لندن نيازمنديم . براي كسب اطلاعات بيشتر با شمار 0746371**** تماس حاصل فرماييد .