نیازمند منزل برای سه ماه

18/09/1401
ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با نیازمند منزل برای سه ماه تماس بگیرید

توضیحات شغل

برای دو نفر خانم به منزلی یک خوابه حوالی Hendon,Cricklewood,Barnet به مدت سه ماه نیازمندیم. تلفن تماس:

0737731****