استخدام reception در رستوران ایرانی در لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام reception در رستوران ایرانی در لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک همکار خانم جهن کار در reception در رستوران ایرانی واقع در Fulham london نیازمندیم لطفا جهت هماهنگی با شماره زیر تماس بگیرید

0757772****