استخدام Hair dresser & Nail technician

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام Hair dresser & Nail technician تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک Hair dresser & Nail technician ماهر و با تجربه ترجیحا مسلط به زبان انگلیسی در منطقه NW2 نیازمندیم

شماره تماس: 0746371****