استخدام گریل من لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام گریل من لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک گریل من برای 5 روز در هفته از ساعت 5 بعدازظهر تا یک شب در منطقه Sutton cold field B73 5UY نیازمندیم لطفا تماس بگیرید:

داشتن اجازه کار الزامیست

0747437****