استخدام گریل شف و نانوا در رستوران لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام گریل شف و نانوا در رستوران لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک همکار گریل شف و نانوا با تجربه در رستوران ایرانی در لندن منطقه Mayfair-Green Park Station نیازمندیم. اجازه کار الزامی می باشد.

شماره تماس: 0740166****