استخدام گریل شف حرفه ای در لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام گریل شف حرفه ای در لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل


رستوران ما در لندن منطقه کیلبرن به دنبال گریل شف حرفه ای و باتجربه و مسلط به زبان انگلیسی می باشد
0736617****