استخدام کمک آشپز و نانوا لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کمک آشپز و نانوا لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

رستوران ایرانی به تعدادی کمک آشپز و نانوا و خانم با تجربه برای کار در سالن با اجازه کار در منطقه کینگستون نیومالدن Kt3 نیازمند است.تلفن تماس :

0792961****