استخدام کلینر لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کلینر لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند نفر نیروی کلینر خانوم برای ساختمان نوساز نیازمندیم. لطفا فقط کسانی که تجربه کلینر دارند تماس بگیرند ممنون

تماس از طریق واتس اپ

0044739289****