استخدام کارگر و راننده در پیتزاشاپ در شمال لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کارگر و راننده در پیتزاشاپ در شمال لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک همکار در داخل پیتزاشاپ و یک همکار راننده نیازمندیم متقاضیان محترم با شماره ۰۷۹۹۹۳۳**** تماس حاصل نمایند . آدرس شمال لندن میباشد