استخدام کارگر ساختمان لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کارگر ساختمان لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به تعدادی کارگر ساختمان با تجربه کار در ساختمان در مناطق زیر نیامندیم

لیدز، بردفورد، هالیفکس و هاردسفیلد Leeds -Bradford- Halifax-Huddersfield

لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

0778663****