استخدام کارگر ساختمانی

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کارگر ساختمانی تماس بگیرید

توضیحات شغل

نیاز به همکار حرفه ای برای کارهای ساختمانی

لطفا فقط کسانی که تخصص دارند در واتس اپ تماس بگیرند در لندن

0749898****