استخدام کارگر ساختمانی لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کارگر ساختمانی لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به تعدادی نیروی متخصص در امور ساختمانی ( کاشی کاری، لوله کشی، بنایی، نجاری) در لندن نیازمندیم. شماره تماس:

0795777****