استخدام کارگر ساختمانی در لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کارگر ساختمانی در لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل


نیاز به نیروی ماهر و نیمه ماهر در کارهای ساختمان در لندن

لطفا فقط در واتساپ پیام بگذارید
نام ، موقعیت اقامت و اجازه کار ، محل سکونت و نوع مهارت در کار ساختمانی یا بدون مهارت
شماره واتساپ
0773777****

با تشکر