استخدام کارگر ساختمانی در شمال لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کارگر ساختمانی در شمال لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک همکار با تجربه و با جواب در کارهای ساختمانی در شمال لندن نیازمندیم ترجیحا اگر شرایط پارت تایم سفید داشتید تماس حاصل بفرمایید
ممنون 0785242****