استخدام کارگر در نانوایی و رستوران

درخواست به پایان می رسد در: 01/08/1402
ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کارگر در نانوایی و رستوران تماس بگیرید

توضیحات شغلبه دو نفر جوان برای کار در نانوایی و رستوران در منطقه Finchley Road به صورت پارت تایم نیازمندیم
اجازه کار الزامیست
شماره تماس
0778282****