استخدام کارمند در پست آفیس

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کارمند در پست آفیس تماس بگیرید

توضیحات شغل

به تعدادی کارمند با مدارک تکمیل اقامتی جهت کار در پست آفیس نیازمندیم در منطقه لدرهد به کد پستی kt22

0743515****