استخدام پیتزاشف منچستر

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام پیتزاشف منچستر تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک پیتزاشف ایتالیایی با حقوق منصفانه و 4 هفته تعطیلات با حقوق در سال در منچستر نیازمندیم. داشتن اجازه کار الزامیست. و همچنین تلسط به زبان انگلیسی تا حدودی محیط کار انگلیسی است.شماره تماس:

0747466****