استخدام ویترس یا سالن کار در رستوران لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام ویترس یا سالن کار در رستوران لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چندنفر ترجیحا خانم با اجازه کار و تسلط به زبان انگلیسی برای کار ویترسی در رستوران ایرانی در لندن منطقه کیلبرن نیازمندیم
0736617****