استخدام وردست برقکار لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام وردست برقکار لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک وردست برقکار در شمال لندن احتیاج داریم.آشنایی مقدماتی با کار برق ضروری است.

شماره تماس: 0796114****