استخدام همکار خانم مسلط به زبان انگلیسی کادر اداری

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام همکار خانم مسلط به زبان انگلیسی کادر اداری تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک همکار خانم مسلط به زبان انگلیسی برای کادر اداری نیازمندیم.asap

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:

0755563****