استخدام نیرو کافی شاپ لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو کافی شاپ لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به تعدادی نیرو فول تایم و پارت تایم جهت کار در کافی شاپ نیازمندیم

تجیحا مسلط به زبان انگلیسی و سابقه کار در کافی شاپ باحقوق کار لندن . ترجیحا نزدیک به گلدرزگرین زندگی کنن. لطفا با شماره زیر تماس بگیرید.

0787118****