استخدام نیرو رسپشن در هتل لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو رسپشن در هتل لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک نفر مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به کامپیوتر برای شیفت شب رسپشن هتل در منطقه Paddington نیازمندیم:

0746663****