استخدام نیرو در Laundry لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در Laundry لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به دو نفر نیرو برای کار در Laundry به صورت فول تایم در لندن منطقه London- NW با اجازه کار نیازمندیم.

شماره تماس: 0744049****