استخدام نیرو در پیتزا شاپ

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در پیتزا شاپ تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند نفر نیرو برای کار در پیتزاشاپ با سابقه کاری در شهر kidderminster dy10 نیازمندیم لطفا با شماره زیر تماس بگیرید

0796999****