استخدام نیرو در پیتزاشاپ لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در پیتزاشاپ لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک نیرو کار با تجربه برای کار در پیتزاشاپ در محدوده ساندرلند نیازمندیم.

شماره تماس: 0740125****