استخدام نیرو در مغازه غذایی نیوکاسل

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در مغازه غذایی نیوکاسل تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک همکار برای کار در مغازه غذایی در جنوب نیوکاسل منطقه Newcastel-Durham که اجازه کار داشته باشد و زبان در حد ارتباط خوب باشد نیازمندیم:

ساعت کار10 صبح الی 5 عصر

شماره تماس:0740144****