استخدام نیرو در خشکشویی لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در خشکشویی لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک اطو کار ماهر جهت کار در خشکشویی تمام وقت 4 روز در هفته نیازمندیم:

داشتن اجازه کار الزامیست. location Ruislip HA4

0750672****