استخدام نیرو در آشپزخانه لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در آشپزخانه لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به افرادی با تجربه و دارای اجازه کار در رستورانی در غرب لندن منطقه ایلینگ جهت مدیریت سالن ، ویتر، ویترس و کار در آشپزخانه نیازمندیم. لطفا جهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

0754369****