استخدام نیرو در آشپزخانه لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در آشپزخانه لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک نفر برای کار در آشپزخانه یک رستوران ایرانی در لندن منطقه London-KT6 نیازمندیم. اجازه کار الزامیست . شماره تماس:

0777265****