استخدام نیرو جهت کارهای کامپیوتری لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو جهت کارهای کامپیوتری لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک نفر خانم یا آقا جهت کارهای کامپیوتری نیازمندیم در مرکز لندن (کنزینگتون) لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:

0794420****