استخدام نیرو با تجربه در پیتزاشاپ لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو با تجربه در پیتزاشاپ لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به نیروی کار با تجربه و ترجیحا تسلط به زبان انگلیسی جهت کار در پیتزاشاپ منطقه والسال نیازمندیم. شماره تماس:

0745653****