استخدام نیروی کار در رستوران لندن

ارسال درخواست

توضیحات شغل

به نیروی کار آقا یا خانم برای کار در رستوران نیازمندیم در فینچلی

شرایط فول تایم و پارت تایم . برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

0731259****