استخدام نجار و کاشیکار لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نجار و کاشیکار لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به تعدادی استادکار ماهر نجار و کاشیکار (مانند بیلدر) جهت انجام پروژه های بلند مدت در لندن نیازمندیم.

لطفا افردای که از مهارتهای ذکر شده برخوردار هستن در واتس اپ به شماره زیر پیام بدهند و ضمن معرفی خود نمونه کارهای خود را ارسال کنند.در اسرع وقت با ایشان تماس گرفته میشود

0757519****