استخدام نجار برای ساخت پیشخوان

توضیحات شغل

نیاز به یک نجار برای ساخت یک پیشخوان یا counter برای رستوران در حومه لندن SS13 و در شهر basildon

لطفا پیام بگذارید و یا با perfect.poem تماس بگیرید