استخدام ناخن کار لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام ناخن کار لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک نیروی ناخن کار نیازمندیم در لندن منطقه فینچلی London-Finchley در صورت نیاز با شماره زیر تماس بگیرید:

0795623****