استخدام لیفت چی لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام لیفت چی لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک اکیپ 2 یا 3 نفره برای پخش لیفت در شمال لندن احتیاج داریم. با شماره زیر تماس بگیرید:

0776363****