استخدام فروشند سوپرمارکت لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام فروشند سوپرمارکت لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به دنبال یک فروشنده هستیم برای سوپر مارکت سه روز در هفته مهمولا برای آخر هفته ها ، مناسب برای کسانی که دنبال کار پارت تایم هستند. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

پست کد: nw5 1 Ad

0789742****