استخدام صافکار و نقاش لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام صافکار و نقاش لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک شخص متخصص در زمینه صافکاری و نقاشی اتومبیل جهت انجام پروژه شخصی در تاتنهام لندن نیازمندیم. شماره تماس:

0747407****