استخدام شف و ویترس در کافی شاپ غرب لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام شف و ویترس در کافی شاپ غرب لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک شف صبحانه و تعدادی ویترس جهت همکاری در کافی شاپ در غرب لندن W5 نیازمندیم. البته افراد با سابقه کار در اولویت هستند. لطفا در صورت تمایل تماس بگیرید:

0734232****