استخدام سیم کش ساختمان لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام سیم کش ساختمان لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

برای سیم کشی یک مغازه در لندن به یک سیم کش ماهر و با تجربه با سابقه کار که بتواند certificate برام صادر کند نیازمندم. لطفا کسانی که کار کردند و تجربه و صلاحیت کار دارند با این شماره تماس بگیرند:

0737576****