استخدام سرآشپز حرفه ای در جنوب لندن

20/06/1401
70پوند - 80پوند / در روز
ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام سرآشپز حرفه ای در جنوب لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به سرآشپز با تجربه در زمینه غذاهای مدیترانه ای و ترکی نیازمندیم و تحت فشار سریع کار کند. 5 تا 7 روز در هفته تمام وقت 70 تا 80 پوند در هر شیفت.
باید حق کار در انگلستان را داشته باشد

Acton west London W39NU
0794486****