استخدام سالن دار رستوران لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام سالن دار رستوران لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک نفر فول تایم یا پارت تایم با سطح زبان بالا برای سالن رستوران ایرانی شیفت صبح و عصر و یک نفر برای صبحانه ایرانی نیازمندیم.آدرس: لندن منطقه St. margarets

لطفا پیام بگذارید تا با شما تماس گرفته شود.اجازه کار الزامیست

0773749****