استخدام راننده در پیتزاشاپ لیورپول

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام راننده در پیتزاشاپ لیورپول تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک همکار راننده برای کار در پیتزاشاپ در لیورپول چهار یا پنج روز در هفته نیازمندیم. شماره تماس:

0755542****